Fishtech #8 Sprat Hooks (20 per pack)


SKU: FT3532

Fishtech Sprat #8 Hooks (20 per pack)