Trolling Lures

Fishtech Green Smiths Jig
Fishtech Green Smiths Jig
View
SKU: FE176
Fishtech Hex Wobbler 42g
Fishtech Hex Wobbler 42g
View
SKU: FE327
Bonito Lure Kit On Winder Pro Hunter
Bonito Lure Kit On Winder Pro Hunter
View
SKU: BLK
Fishtech Smiths Jig White
Fishtech Smiths Jig White
View
SKU: FT9754
Fishtech Hex Wobbler Multi Pack 24g 32g 42g
Fishtech Hex Wobbler Multi Pack 24g 32g 42g
View
SKU: FT9808
Fishtech Hex Wobbler 32g
Fishtech Hex Wobbler 32g
View
SKU: FT2584
Pro Hunter Slice 42g - Silver
Pro Hunter Slice 42g - Silver
View
SKU: SL42S
Fishtech Hex Wobbler 50g
Fishtech Hex Wobbler 50g
View
SKU: FT2577
Pro Hunter Slice 42g - Gold
Pro Hunter Slice 42g - Gold
View
SKU: SL42G
Fishtech Hex Wobbler 24g
Fishtech Hex Wobbler 24g
View
SKU: FT3896
Pro Hunter Slice 42g - Copper
Pro Hunter Slice 42g - Copper
View
SKU: SL42C